Company Logo

 

„Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć,  rozumować

i kochać, potem dopiero uczyć się je czytać, należy nauczyć

młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiedzieć i umieć”

Janusz Korczak 

 


 

Szanowni Rodzice

 

Informujemy, że żłobek zostanie otwarty 25 maja 2020 r. (poniedziałek).

Szczegółowe informacje przekażemy w przyszłym tygodniu, po analizie wytycznych i zaleceń wydanych przez właściwe ministerstwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 


Informacja dla rodziców

O wynikach postępowania rekrutacyjnego do Żłobka Miejskiego rodzice zostaną poinformowani telefonicznie przez placówkę w dn. 15.04.2020 r.


 

1. Żłobek Miejski zamknięty do 10.04.2020 r.

   
2. W związku z kończącym się terminem rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Międzychodzie, informujemy, że wszystkie dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji,  przyjmowane będą w budynku Żłobka, w dniach 30-31.03.2020 r., w godzinach 07.30 - 15.30.
Prosimy o dostarczanie dokumentów w zamkniętych kopertach.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w wyżej wymienionych dniach w placówce Żłobka.

 


 

Od 02.03.2020 do 31.03.2020 odbywać się będzie rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Międzychodzie

 


 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


  

Serdecznie witamy!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami, które przygotowaliśmy, aby ułatwić dostęp do informacji o naszej placówce. Informacje zawarte na naszej stronie pozwolą Państwu dowiedzieć się o podstawowych zasadach panujących w naszym Żłobku, jak również ułatwi nam przekazywanie ważnych informacji oraz umożliwi dostęp do potrzebnych druków.

Zapraszamy!

    


 

W żłobku prowadzone są różne formy pracy z dziećmi mające na celu zaspakajanie potrzeb rozwoju dziecka w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej.
Rodzaje zabaw dzieci podczas pobytu w żłobku:

1. Zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne

Zabawy te umożliwiają dzieciom usprawnianie motoryki małej, doskonalenie chwytu, oglądania, przekładania z rączki do rączki, wyjmowania, uderzania jednego przedmiotu o drugi. Dodatkowo dziecko manipulując przedmiotami stymuluje wzrok i słuch.

2. Zabawy ruchowe

Podczas codziennych zajęć usprawniamy aktywność ruchową dzieci, zaspakajamy silną potrzebę ruchu poprzez poranną gimnastykę i zabawy orientacyjno - porządkowe.

3. Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia te mają na celu kształtowanie u dzieci wrażliwości muzycznej, uczą inscenizować treść piosenek. Dodatkowo prowadzone są zajęcia taneczno - ruchowe z elementami hip - hop. Bazujemy na prostych i przyjemnych melodiach, wykorzystując przy tym różnego rodzaju instrumenty ( tamburyno, bębenek, kołatka, grzechotka).

4. Zajęcia dydaktyczne

W trakcie tych zajęć wykorzystujemy różnego rodzaju układanki obrazkowe, książeczki, obrazki. Zachęcamy do swobodnych wypowiedzi, poprzez to ćwiczymy mowę i myslenie.

5. Zabawy tematyczne

Stwarzamy sytuacje, w których umożliwiamy dzieciom odgrywanie ról z życia codziennego. Naśladowanie pojedyńczych czynności np: czytanie gazety, jedzenia posiłków, naprawianie samochodu czy jazda wózkiem na spacer, usypianie lalek w kołysce.

 

 Copyrights - Żłobek Miejski w Międzychodzie


Powered by Joomla!®. Developed by: Dandelion WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.