Company Logo

Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków do 18 kwietnia

Szanowni Rodzice / Opiekunowie!

W związku z przedłużeniem przez rząd obowiązujących obostrzeń do dnia 18 kwietnia 2021 informujemy, że wciąż aktualne jest Rozporządzenie MINISTRA RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 marca 2021r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor żłobka na wniosek rodziców dzieci, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz  w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  i edukacyjne w żłobku, do którego uczęszczają te dzieci.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie u Dyrektora żłobka lub Intendenta potrzeby pobytu dziecka w żłobku w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez osoby wskazane w rozporządzeniu. WNIOSEK DOSTĘPNY W ZAKŁADCE „DOKUMENTY”.

 

Korespondencja mailowa, telefoniczna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu.

Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Przypominamy, że wyniki rekrutacji ogłoszone będą dnia 15.04.2021 r.

Informację przekażemy droga telefoniczną.

Z poważaniem Dyrektor Żłobka Lucyna Harlejczyk.

 


 

Życzenia

 

Rodzinka ze Żłobka

 


 

PRZESTRZEGANIE PROCEDURY

SZANOWNI RODZICE  W ZWIĄZKU Z POZYTYWNYM TESTEM DZIECKA PRZYPOMINAM, ŻE ZGODNIE Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA I DEKLARACJĄ  PRZEZ PAŃSTWA PODPISANĄ, ZOBOWIĄZANI JESTEŚCIE DO POINFORMOWANIA ŻŁOBKA O WSZELKICH ZMIANACH W SYTUACJI ZDROWOTNEJ ODNOŚNIE CHOROBY COVID-19 DOT. PRZEDE WSZYSTKIM PAŃSTWA I DZIECI. UŁATWI NAM TO ORGANIZACJĘ PRACY W TYM TRUDNYM CZASIE. DLA PRZYPOMNIENIA - PROCEDURY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE.

 

Z POWAŻANIEM DYREKTOR ŻŁOBKA
Lucyna Harlejczyk


 

 

 

OBSERWACJE DZIECI :)Ostatnie dni tygodnia zakończyliśmy bardzo pracowicie. U kolejnych dzieci przeprowadzono badania przesiewowe, obserwację, nie tylko w zakresie rozwoju mowy, ale również czynności prymarnych - czyli prawidłowego przyjmowania pokarmu oraz funkcji oddechowych.
Warto pamiętać, że jest to bardzo szczególnie ważne na tym etapie rozwojowym. Współpraca, konsultacja  z opiekunami jest istotnym elementem
w naszym projekcie.

Ważne, aby spostrzeżenia konsultowane były z innymi specjalistami biorącymi udział w projekcie, opiekunami aby w rezultacie rodzic otrzymał rzetelną informację na temat swojego dziecka ❤


 

Wizyta Fizjoterapeuty :) 

Ciocia Emilka odwiedza Żłobek w ramach naszego projektu.   Swoje obserwacje prowadzi pod kątem rozwoju fizycznego.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu  oraz umiejętności pracy
z małym dzieckiem doskonale odnajduje się w naszej żłobkowej rodzinie.

A oto kilka słów o naszym specjaliście.

 Pani Emilia Matysiak – Żuchowska ukończyła studia licencjackie z Fizjoterapii na WSEiT w Poznaniu W 2013 r. i otrzymała dyplom studiów podyplomowych z Fizjoterapii w Pediatrii na WSEiT w Poznaniu. Absolwentka  Fizjoterapii na WSEiT Poznań (studia magisterskie). W 2016 i 2017 r. ukończyła studia podyplomowe z Podstawy Metod Neurorehabilitacyjnych na WSEiT oraz Przygotowanie Pedagogiczne na WSB w Poznaniu.
Obecnie studiuje Oligofrenopedagogikę, którą ukończy
w czerwcu 2021 r.  Certyfikowany Terapeuta PNF oraz Trójpłaszczyznowej Terapii Stóp.

Oprócz ukończonych szkół posiada duże doświadczenie zawodowe : 
Od 2012 roku prowadzi własny  gabinet fizjoterapeutyczny, w którym w szczególności pracuje z małymi dziećmi, w tym również z noworodkami.
Fizjoterapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie oraz
w Ośrodku Koordynacyjno- Rehabilitacyjno - Opiekuńczym, działającym przy SOSzW, w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Fizjoterapeuta w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie.
Od 2016 r. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Międzychodzie.


 

OBSERWACJA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA

Informujemy, że w dniu 26.03.2021r. (piątek) odbywać się będą

obserwacje przez Panią Dagmarę - terapeutę wczesnego wspomagania

w grupie Leśne Duszki


 

OBSERWACJA Z ZAKRESU LOGOPEDII

Informujemy, że w dniu 25.03.2021r. (czwartek) odbywać

 

się będą obserwacje przez logopedę Pana Filipa


 

OBSERWACJA Z ZAKRESU FIZJOTERAPII

Informujemy, że w dniu  22.03.2021 r. (poniedziałek)


odbywać się będą obserwacje


przez fizjoterapeutę Panią Emilię Matysiak – Żuchowską


 

OBSERWACJA Z ZAKRESU LOGOPEDII

 

                Informujemy, że w dniu 18.03.2021r. (czwartek)odbywać

 

się będą obserwacje przez logopedę Pana Filipa w grupie

 

Jagódki.

 


 

Wizyta Logopedy :)

Dziś przedstawiamy naszego kolejnego specjalistę, logopedę - Pana Filipa Kubickiego , który w ramach projektu " RAZ - DWA- TRZY CZAS NA MA-LU-CHY!" prowadzi badania przesiewowe w naszym żłobku.

 
"Wujek" Filip od razu skradł serduszka naszych kochanych dzieci, co zaowocowało wspaniałym bezpośrednim kontaktem z dziećmi.
 
A oto kilka słów o naszym neurologopedzie :
 
Pan Filip w 2018 r. ukończył studia licencjackie z Pedagogiki Specjalnej - Logopedii na UAM w Poznaniu oraz liczne kursy: „Strategiczna Metoda usprawniania Fonemów w dyslalii obwodowej”, Elementy Metody Krakowskiej tj.: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”; „Terapia Neurobiologiczna”; „Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania”; „Gesty artykulacyjne - metody wywoływania głosek ". W 2019 Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metoda Padovan (Moduł I, II, III, Moduł praktyczny I, II) W 2020 roku otrzymał dyplom magisterski z tytułem Logopeda kliniczny również z uczelni UAM Poznań. Ponadto ukończył kurs Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu”; „Diagnoza i terapia jąkania u dzieci”.
Aktualne stanowiska pracy: to Logopeda w Zespole Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie, nauczyciel wspierający oraz logopeda w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie, logopeda w przedszkolu prywatnym, prywatny gabinet neurologopedyczny.


Copyrights - Żłobek Miejski w Międzychodzie


Powered by Joomla!®. Developed by: Dandelion WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.