Company Logo

Wracamy do naszych obserwacji !

 
❤️
 

Jak zabawę połączyć w obserwacje? To właśnie jedna z najważniejszej umiejętności,

którą powinien posiadać specjalista. Umiejętność pracy z małym dzieckiem

to klucz do prawidłowej obserwacji.

Oto fotorelacja z dzisiejszej wizyty naszej fizjoterapeutki Pani Emilii. 


 

KUCHENNE REWOLUCJE

       Szanowni Państwo, informujemy, że od dziś następuje zmiana godzin

wydawania posiłków: o godzinie 10:00 jest II śniadanie, a o godzinie 14 jest zupka. 

 tygodnia na tydzień, w naszym jadłospisie będą dodawane kolejne nowości

kolorowe urozmaicenia :)  Wszystkie zmiany związane są z troską o brzuszki

naszych kochanych dzieci.

                                                                                               

                                                                                                  Żłobkowe Ciocie


 

Wykorzystujemy każdy czas niezwalniając tempa❤️

"Prawidłowy siad", "brzuszkowanie" a może zabawa w "paczkę"?  Zagadkowo brzmi? Dla nas już nie Dzięki warsztatom z Panią Emilią, naszym specjalistą, rozmawialiśmy o rozwoju małego dziecka. Na co warto zwrócić uwagę, jak niwelować złe nawyki - a poprawne umacniać w super zabawach. To było bardzo wartościowe spotkanie ❤Warsztaty dla kadry to również ważny element naszego projektu. 


 

ZNIESIENIE OGRANICZEŃ !

Szanowni Rodzice!

 

Od poniedziałku 19.04.2021 r. ponowne otwarcie żłobków.

 


 

Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków do 18 kwietnia

Szanowni Rodzice / Opiekunowie!

W związku z przedłużeniem przez rząd obowiązujących obostrzeń do dnia 18 kwietnia 2021 informujemy, że wciąż aktualne jest Rozporządzenie MINISTRA RODZINY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 marca 2021r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor żłobka na wniosek rodziców dzieci, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz  w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  i edukacyjne w żłobku, do którego uczęszczają te dzieci.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie u Dyrektora żłobka lub Intendenta potrzeby pobytu dziecka w żłobku w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez osoby wskazane w rozporządzeniu. WNIOSEK DOSTĘPNY W ZAKŁADCE „DOKUMENTY”.

 

Korespondencja mailowa, telefoniczna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu.

Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Przypominamy, że wyniki rekrutacji ogłoszone będą dnia 15.04.2021 r.

Informację przekażemy droga telefoniczną.

Z poważaniem Dyrektor Żłobka Lucyna Harlejczyk.

 


 

Życzenia

 

Rodzinka ze Żłobka

 


 

PRZESTRZEGANIE PROCEDURY

SZANOWNI RODZICE  W ZWIĄZKU Z POZYTYWNYM TESTEM DZIECKA PRZYPOMINAM, ŻE ZGODNIE Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA I DEKLARACJĄ  PRZEZ PAŃSTWA PODPISANĄ, ZOBOWIĄZANI JESTEŚCIE DO POINFORMOWANIA ŻŁOBKA O WSZELKICH ZMIANACH W SYTUACJI ZDROWOTNEJ ODNOŚNIE CHOROBY COVID-19 DOT. PRZEDE WSZYSTKIM PAŃSTWA I DZIECI. UŁATWI NAM TO ORGANIZACJĘ PRACY W TYM TRUDNYM CZASIE. DLA PRZYPOMNIENIA - PROCEDURY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE.

 

Z POWAŻANIEM DYREKTOR ŻŁOBKA
Lucyna Harlejczyk


 

 

 

OBSERWACJE DZIECI :)Ostatnie dni tygodnia zakończyliśmy bardzo pracowicie. U kolejnych dzieci przeprowadzono badania przesiewowe, obserwację, nie tylko w zakresie rozwoju mowy, ale również czynności prymarnych - czyli prawidłowego przyjmowania pokarmu oraz funkcji oddechowych.
Warto pamiętać, że jest to bardzo szczególnie ważne na tym etapie rozwojowym. Współpraca, konsultacja  z opiekunami jest istotnym elementem
w naszym projekcie.

Ważne, aby spostrzeżenia konsultowane były z innymi specjalistami biorącymi udział w projekcie, opiekunami aby w rezultacie rodzic otrzymał rzetelną informację na temat swojego dziecka ❤


 

Wizyta Fizjoterapeuty :) 

Ciocia Emilka odwiedza Żłobek w ramach naszego projektu.   Swoje obserwacje prowadzi pod kątem rozwoju fizycznego.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu  oraz umiejętności pracy
z małym dzieckiem doskonale odnajduje się w naszej żłobkowej rodzinie.

A oto kilka słów o naszym specjaliście.

 Pani Emilia Matysiak – Żuchowska ukończyła studia licencjackie z Fizjoterapii na WSEiT w Poznaniu W 2013 r. i otrzymała dyplom studiów podyplomowych z Fizjoterapii w Pediatrii na WSEiT w Poznaniu. Absolwentka  Fizjoterapii na WSEiT Poznań (studia magisterskie). W 2016 i 2017 r. ukończyła studia podyplomowe z Podstawy Metod Neurorehabilitacyjnych na WSEiT oraz Przygotowanie Pedagogiczne na WSB w Poznaniu.
Obecnie studiuje Oligofrenopedagogikę, którą ukończy
w czerwcu 2021 r.  Certyfikowany Terapeuta PNF oraz Trójpłaszczyznowej Terapii Stóp.

Oprócz ukończonych szkół posiada duże doświadczenie zawodowe : 
Od 2012 roku prowadzi własny  gabinet fizjoterapeutyczny, w którym w szczególności pracuje z małymi dziećmi, w tym również z noworodkami.
Fizjoterapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie oraz
w Ośrodku Koordynacyjno- Rehabilitacyjno - Opiekuńczym, działającym przy SOSzW, w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Fizjoterapeuta w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie.
Od 2016 r. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Międzychodzie.


 

OBSERWACJA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA

Informujemy, że w dniu 26.03.2021r. (piątek) odbywać się będą

obserwacje przez Panią Dagmarę - terapeutę wczesnego wspomagania

w grupie Leśne Duszki


 Copyrights - Żłobek Miejski w Międzychodzie


Powered by Joomla!®. Developed by: Dandelion WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.